Faymonville STN-3U
Nr. E9301

nicht ausziehbar, 1x nachlaufgelenkt

Entfernung zum Standplatz 118 km

Broshuis E2190/27
Nr. E9519

1x ausziehbar, 1x nachlaufgelenkt

Entfernung zum Standplatz 118 km

Broshuis 3ASD-18-30
Nr. E9518

1x ausziehbar, 1x nachlaufgelenkt

Entfernung zum Standplatz 118 km

Broshuis 3ASD-18-30
Nr. E8395

1x ausziehbar, 1x nachlaufgelenkt

Entfernung zum Standplatz 138 km

Broshuis 3ASD-18-30
Nr. E2285

1x ausziehbar, 1x nachlaufgelenkt

Entfernung zum Standplatz 39 km

Broshuis 4AOU-16-40
Nr. E9148

1x ausziehbar, 2x nachlaufgelenkt

Entfernung zum Standplatz 118 km

Broshuis 4AOU-16-40
Nr. E7650

1x ausziehbar, 2x nachlaufgelenkt

Entfernung zum Standplatz 39 km

Broshuis 5ABSD-68/2
Nr. E9664

2x ausziehbar, 5x hydr. gelenkt

Entfernung zum Standplatz 1188 km

Broshuis 5ABSD-68/3 SL2
Nr. H9551

3x ausziehbar, 5x hydr. gelenkt

Entfernung zum Standplatz 498 km

Broshuis 6ABSD-85/2
Nr. E9265

2x ausziehbar, 6x hydr. gelenkt

Entfernung zum Standplatz 488 km

Broshuis 7ABSD-95/2
Nr. E9038

2x ausziehbar, 6x hydr. gelenkt

Entfernung zum Standplatz 32 km